Corporate Coaching

Το Εταιρικό Coaching Συστημικής Προσέγγισης είναι μια διαδικασία που επιτρέπει τη γρήγορη κι' επιτυχημένη επίτευξη αλλαγών που επιδιώκουν να πετύχουν τα στελέχη. Κάθε στέλεχος μέσα σε έναν οργανισμό ή επιχείρηση καλείται να υλοποιήσει αλλαγές ώστε να προσαρμοστεί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σήμερα, οι αλλαγές συμβαίνουν στον επιχειρηματικό κόσμο πιο γρήγορα από ποτέ, συχνά με τρόπο απρόβλεπτο. Η αβεβαιότητα που συνοδεύει τις αλλαγές μπορεί να εμποδίζει τα στελέχη να προσαρμοστούν αποτελεσματικά και παραγωγικά σ' αυτές.

Ταυτόχρονα, τα στελέχη σχετίζονται με τους διευθυντές τους, τις ομάδες που διοικούν, με άτομα και ομάδες από άλλες διευθύνσεις, με την αγορά (πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές), με τα μέλη της οικογένειας τους, με άλλα άτομα από την κοινωνία. Η διαχείριση των επαγγελματικών σχέσεων μπορεί να γίνει σοβαρό θέμα, ώστε να είναι τα αποτελέσματα της επιχείρησης θετικά

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μας σταδιοδρομίας, συχνά καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε πολλούς ρόλους ταυτόχρονα . Η διεκπεραίωση και διαχείριση όλων των ρόλων μαζί μπορεί να γίνει πολύ απαιτητική.

Τέλος, ως άτομα είμαστε ολότητες: έχουμε σώμα, σκέψεις και συναισθήματα τα οποία χρειάζεται να συμμετέχουν σε υγιείς αλληλεπιδράσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλοσχετισμούς ώστε να είμαστε υγιή άτομα. Συχνά οι πιεστικές συνθήκες της επαγγελματικής μας ζωής μας ωθούν να παραμελούμε την φροντίδα κομματιών του εαυτού μας αυξάνοντας τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε θέματα με την υγεία μας.

Το όφελος που θα αποκομίσετε θα είναι η επίτευξη των στόχων που εσείς θα επιλέξετε όπως: ηγετικές δεξιότητες, λήψη αποφάσεων, δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείριση χρόνου και άγχους, διαχείριση σχέσεων, αύξηση απόδοτικότητας, επιχειρηματική ανάπτυξη, παρακίνηση, δεξιότητες coaching, θετική σκέψη, κτλ.

Career Coaching

Το Career Coaching υποστηρίζει τους εργαζόμενους και τα στελέχη της επιχείρησης να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης οι δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης για κάθε επαγγελματία στο χώρο της τεχνολογίας είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία.

Για να αναπτύσσονται οι εταιρίες πρέπει ταυτόχρονα να αναπτύσσονται και οι άνθρωποί της με τρόπο ευθυγραμμισμένο με τους στόχους και το όραμα της εταιρίας. Μέσα από ένα πρόγραμμα career coaching μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να οραματιστεί, να σχεδιάσει και να εξελίξει την επαγγελματική του διαδρομή με τους εξής τρόπους:

  • Συνειδητοποίηση των προσόντων και του δυναμικού του coachee καθώς και των στοιχείων που του προσφέρουν την μέγιστη ικανοποίηση από την εργασία του
  • Διερεύνηση διαθέσιμων επαγγελματικών επιλογών
  • Καθορισμό στόχων και στρατηγικής για την επίτευξή τους
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων εφόσον απαιτούνται (βιογραφικό, Linkedin, προετοιμασία συνέντευξης, διαπραγμάτευση αμοιβής, ... )

Το πρόγραμμα συνήθως διαρκεί 10-12 ώρες, και υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετων συνεδριών αξιολόγησης της προόδου των ενεργειών του coachee.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού προς την επίτευξη των στόχων σας χτίζεται μια δυνατή σχέση συνεργασίας ανάμεσα σε εσάς και τον Coach σας, που ξέρει να φέρνει αποτελέσματα σε ένα περιβάλλον το οποίο απαιτεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα.