Όραμα-Αποστολή-Αξίες

Όραμα: οι πελάτες μας  μέσα από την συνεχή ανάπτυξη τόσο των εργαζόμενων σε αυτές όσο και όλου του οργανισμού να επιτυγχάνουν ικανοποίηση για τον εργαζόμενο και υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα για την επιχείρηση

Αποστολή: να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες ενδυνάμωσης και προόδου του εργαζόμενου και παράλληλα της επιχείρησης / οργανισμού, ώστε να απελευθερώνουν το δυναμικό τους και να προσαρμόζονται με ευελιξία και ταχύτητα στα δεδομένα του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος.

Αξίες:

 • Δεοντολογία και ακεραιότητα 
 • Ανάπτυξη και πρόοδος
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Ποιότητα
 • Ευελιξία-προσαρμοστικότητα-ταχύτητα
 • Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα
 • Συνεργασία
 • Σεβασμός στον άνθρωπο

 

Βάσια Ατσάλη

Ιδρύτρια & Διευθύντρια της Flya Consulting

Εταιρική Coach / Σύμβουλος Ανάπτυξης

Διαθέτει 25 χρόνια εμπειρία στο να διεισδύει σε νέες και διαφορετικές αγορές φέρνοντας αποτελέσματα μέσα από τη συνεργασία. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης στελεχών όλων των βαθμίδων και επίτευξης στόχων μέσω δημιουργίας, παρακίνησης και εκπαίδευσης ομάδων και coaching στελεχών.

Δημιούργησε, ανέπτυξε και διοίκησε ομάδες και τα μέλη τους στους τομείς του σχεδιασμού και της υλοποίησης δικτύων υπολογιστών, πωλήσεων ολοκληρωμένων λύσεων δικτύων και πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Δημιούργησε και Διευθύνει την Flya Consulting μέσω της οποίας συνεργάζεται με επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προσφέρει σε στελέχη Executive & Business Coaching, εκπαίδευση ανάπτυξης δεξιοτήτων όπως και υλοποίηση συγκεκριμένων έργων σαν εξωτερικός σύμβουλος.

Διαθέτει πτυχίο Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό στα Δίκτυα Υπολογιστών καθώς και πτυχίο Ψυχολογίας, πιστοποίηση  στη Συνθετική Συστημική Συμβουλευτική και στο Corporate Coaching.

Βιογραφικό

Συστημική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών

Όταν την επιχείρηση και τα επιμέρους συστατικά της στοιχεία τα θεωρούμε ένα σύνολο και τα προσεγγίζουμε συστημικά, είναι πιο απλό να προσδιοριστούν οι αιτίες θεμάτων που προκύπτουν και τα αποτελέσματα έρχονται γρήγορα και διαρκούν.

Οι βασικές αρχές της προσέγγισής μας είναι:

 1. Κάθε επιχείρηση είναι ένα σύστημα, μέσα στο οποίο οι  άνθρωποι, οι διαδικασίες και η τεχνολογία είναι αλληλένδετα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλεπιδρούν μέσα σε σχέσεις και σχήματα ώστε να παράγουν αποτελέσματα.
 2. Το σύστημα είναι περισσότερο από το άθροισμα των επιμέρους μερών του.
 3. Κάθε άτομο είναι ένα σύστημα που ζει μαζί και αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους σε μεγαλύτερα συστήματα
 4. Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να:
 • κατανοήσουμε γιατί όταν αλλάζει ένα μέρος του συστήματος (ένας άνθρωπος, μια διαδικασία ή ένα τεχνολογικό υπο-σύστημα) αλλάζει και το σύστημα στο σύνολο του,
 • προσδιορίσουμε ενισχυτικούς και αντισταθμιστικούς μηχανισμούς (βρόχους ανάδρασης - ανατροφοδότησης)
 • κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα προσαρμόζεται στο εξωτερικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, το σημείο εκκίνησης των παρεμβάσεων μέσα στον οργανισμό δεν έχει σημασία: