Σχεδιασμός, προσέλκυση και πρόσληψη νέου προσωπικού  

Είναι κρίσιμο να έχετε ένα καλά σχεδιασμένο πλάνο για το προσωπικό που χρειάζεστε, το οποίο να είναι βασισμένο στο επιχειρηματικό σας σχέδιο, μια ξεκάθαρη στρατηγική προσέλκυσης υποψηφίων και μια διαδικασία προσλήψεων.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία της πρόσληψης (ή μέρος της εφόσον αυτό επιθυμείτε) με αποτέλεσμα την πρόσληψη των ιδανικών υποψηφίων. Όταν προσλαμβάνεται το  κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση, με μια συγκεκριμένη αμοιβή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά.

Η πλήρης διαδικασία (τα αποτελέσματα της οποίας θα λάβετε) περιλαμβάνει:

 • Προφίλ θέσης εργασίας 
 • Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων
 • Δημιουργία και ανάρτηση αγγελίας
 • Επιλογή βιογραφικών
 • Τηλεφωνικές συνεντεύξεις
 • Συμπεριφορικές συνεντεύξεις
 • Ψυχομετρικά εργαλεία αξιολόγησης
 • Παράδοση της πρώτης λίστας υποψηφίων στον διευθυντή για δεύτερη συνέντευξη
 • Προετοιμασία πρότασης στον υποψήφιο
 • Διαδικασία ενσωμάτωσης του νέου προσληφθέντος στον οργανισμό

Σε συνεργασία με την: