Βιωματικά Εργαστήρια Επιμόρφωσης  &  Ανάπτυξης

Για μια επιχείρηση ή οργανισμό, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  να διαθέτει εργαζόμενους με την κατάλληλη επιμόρφωση και οι οποίοι είναι ευέλικτοι και προσαρμοστικοί. Επίσης όταν ένας εργαζόμενος δείχνει διάθεση για μάθηση και ετοιμότητα για αλλαγή, αυτό εκτιμάται και ανταμείβεται από τη διοίκηση.

Τα βιωματικά εργαστήρια που προσφέρονται σχεδιάζονται προσαρμόζονται με ακρίβεια στις ανάγκες σας, ώστε να σας υποστηρίξουμε να γίνει η επιχείρηση σας ένας οργανισμός δια βίου μάθησης (lifelong Learning Organization).

Μερικές από τις δεξιότητες που μπορούν να αναπτύξουν τα στελέχη της επιχείρησης μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια είναι η ενεργητική ακρόαση, το να δίνουν ανατροφοδότηση, τα να κάνουν ισχυρές ερωτήσεις, να υποστηρίζουν, να παρακινούν, να παρακολουθούν αποτελέσματα, να ενδυναμώνουν κλπ.

 Όλα τα Βιωματικά Εργαστήρια προσαρμόζονται:

Βάσει της στρατηγικής και των συγκεκριμένων αναγκών της επιχείρησης σας, προσαρμόζουμε τα υπάρχοντα εργαστήρια ή τα σχεδιάζουμε από την αρχή ώστε να ανταποκριθούμε πλήρως στις ανάγκες σας.

Η διαδικασία:

  1. Ελέγχετε το πρόγραμμα που προτείνουμε, δηλαδή τη συγκεκριμένη θεματολογία που θα δουλευτεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και στη συνέχεια την προσαρμόζουμε στις ανάγκες σας.
  2. Εγκρίνετε ότι το περιεχόμενο που προτείνουμε για τις δραστηριότητες και βιωματικές ασκήσεις του εργαστηρίου αφορά την δραστηριότητα σας και της ιδιαιτερότητες της αγοράς στην οποία απευθύνεστε
  3. Παίρνετε ανα-πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της δουλειάς των συμμετεχόντων στο εργαστήριο καθώς και περαιτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις για τον οργανισμό σας, που προκύπτουν από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.  

Εργαστήρια που έχουν ήδη σχεδιαστεί βασισμένα σε αυτή τη διαδικασία αυτή περιλαμβάνουν: