Ο ηγέτης της νέας εποχής (agile leader)

8-ωρο βιωματικό εργαστήριο σε συνδυασμό με τεστ αξιολόγησης, ατομικές εκθέσεις και ανατροφοδότηση και συνέχεια με   νέα συνάντηση.

Στόχος του εργαστηρίου:

Το εργαστήριο βασίζεται στο έννοια του Agile Leadership το οποίο αποσκοπεί στην επιτυχία της διευθυντικής ομάδας και στο να γίνουν τα μέλη των ομάδων τους πιο ευτυχισμένα ώστε να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα.

Για να γίνουν οι διευθυντές πιο ευέλικτοι και προσαρμοστικοί (agile)  απαιτείται αλλαγή συμπεριφοράς και χρήση πιο προσαρμοστικής προσέγγισης στον τρόπο που διοικούν.  Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται να:

 • Μεταφέρουν κάποιες από τις εξουσίες στα μέλη της ομάδας τους και να τους αφήσουν να προσδιορίσουν τον καλύτερο τρόπο για να πραγματοποιήσουν την εργασία τους,
 • Ενδυναμώνουν την ομάδα τους ώστε να οργανώνεται μόνη της και να δεσμεύεται για τα αποτελέσματα, 
 • Μεταφέρουν τη λήψη αποφάσεων σε άτομα που είναι πιο κοντά στις δραστηριότητες,
 • Είναι ανοικτοί σε ιδέες και καινοτομίες που αναδύονται από τις ομάδες,
 • Καθορίζουν ξεκάθαρα το επιθυμητό όραμα,
 • Προσαρμόζονται σε κάθε ομάδα,
 • Εξασφαλίζουν ευθυγράμμιση με τους στόχους της εταιρίας και συνοχή ανάμεσα στα μέλη της ομάδας,
 • Παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της,
 • Γίνουν φορείς της αλλαγής μέσα στον οργανισμό μεταδίδοντας το μήνυμα ότι παλιές μέθοδοι δεν προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα,
 • Δημιουργούν συστηματικά δια-τμηματικές ομάδες για τον καθορισμό και την υλοποίηση λύσεων,
 • Προσαρμόζουν τον τρόπο που διοικούν ώστε να έχει μια πιο συμμετοχική προσέγγιση

 

Τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το  Agile Leadership και που θα επεξεργαστούμε είναι:

 •  Ανεκτικότητα στην ασάφεια
 •  Περιέργεια
 •  Δημιουργικότητα
 •  Κουράγιο
 •  Πειθώ
 •  Συναισθηματική ανθεκτικότητα
 •  Κριτική σκέψη
 •  Όραμα
 •  Ευελιξία