Βασικές Δεξιότητες Διοίκησης

8-ωρο βιωματικό εργαστήριο και συνέχεια με ερωτηματολόγιο και νέα συνάντηση.

Στόχος του εργαστηρίου:

Υπεύθυνοι τμημάτων και προϊστάμενοι που έχουν αναλάβει πρόσφατα τη νέα τους θέση μαθαίνουν βιωματικά τις βασικές δεξιότητες διοίκησης ομάδων και ανθρώπων. Αυτό το εργαστήριο αποτελεί τη βάση για απόκτηση στο μέλλον επιπλέον δεξιοτήτων   ηγεσίας.

Μαζί με τους συμμετέχοντες θα:  

  • δουλέψουμε τις βασικές αρχές και δεξιότητες της διοίκησης
  • δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου θα βελτιώσουν τις δεξιότητες τους
  • αναπτύξουμε την εμπειρία του τι σημαίνει να ηγούνται και να έχουν την ευθύνη ομάδων και πως συνδέεται αυτό άμεσα με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Μερικές από τις ενότητες που θα δουλέψουμε περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία της ομάδας
  • Σχεδιασμός και Οργάνωση
  • Προτεραιότητες
  • Ανάθεση και Παρακολούθηση
  • Ανταλλαγή ανατροφοδότησης
  • Παρακίνηση  και Κινητοποίηση
  • Παραγωγή ομαδικών αποτελεσμάτων