Επικοινωνία & Αποτελεσματικές Συσκέψεις

8-ωρο βιωματικό εργαστήριο και συνέχεια με ερωτηματολόγιο και νέα συνάντηση.

Στόχος του εργαστηρίου:

Οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν την εμπειρία:

  • Του κέρδους της αποτελεσματικής επικοινωνίας
  • Της ενδυνάμωσης των ομάδων και τμημάτων που επικοινωνούν αποτελεσματικά 
  • Της μετατροπής των συναντήσεων των στελεχών διοίκησης σε εργαλείο λήψης αποφάσεων
  • Του πως η κατανομή και ανάληψη ευθύνης αυξάνει την ικανοποίηση και παρακίνηση των εργαζόμενων

 

Μερικές από τις ενότητες που θα δουλέψουμε περιλαμβάνουν:                        

  • Τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής επικοινωνίας
  • Η δύναμη της ενεργητικής ακρόασης
  • Βέλτιστες πρακτικές στην επικοινωνία
  • Προετοιμασία & οργάνωση μιας συνάντησης (στόχος, ατζέντα, τόπος, διάρκεια, συμμετέχοντες κλπ)  
  • Διεξαγωγή και παρακολούθηση της συνάντησης
  • Παρακολούθηση επόμενων ενεργειών