Δεξιότητες Πωλήσεων για Τεχνικούς

2-ήμερο βιωματικό εργαστήριο και συνέχεια με ερωτηματολόγιο και νέα συνάντηση.

Στόχος του εργαστηρίου:

Οι μηχανικοί, οι τεχνικοί, οι προγραμματιστές και οι σύμβουλοι μπορούν να εντοπίζουν ευκαιρίες για νέες πωλήσεις στους πελάτες.

Οι άνθρωποι που στελεχώνουν  τις τεχνικές υπηρεσίες συνήθως αντιστέκονται στην ανάγκη της εταιρίας να «πουλά» αγνοώντας ότι η «πώληση» εμπεριέχεται σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας. Στην πραγματικότητα αντιστέκονται γιατί λειτουργούν με το στερεότυπό του/της «πωλητή/πωλήτριας».

Αφού αναγνωρίσουμε και επιβραβεύσουμε τις προσωπικότητες και τις επιτυχίες των συμμετεχόντων, θα μάθουν βιωματικά τεχνικές και δεξιότητες ώστε να επεκταθεί στην πραγματικότητα ο πληθυσμός της επιχείρησης που αυξάνει τις πωλήσεις.

Μερικές από τις ενότητες που θα δουλέψουμε συμπεριλαμβάνουν:

  • Πως, όταν οι ατομικές ενέργειες δεν είναι ευθυγραμμισμένες στη σωστή κατεύθυνση, αντί για επιτυχίες δημιουργούν χάος και αποτυχία επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων.
  • Επιλογή των νέων δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύξουν οι μηχανικοί και σχεδιασμός του νέου προφίλ με βάση αυτές.
  • Για τη δημιουργία χρόνου ενασχόλησης και με εμπορικές ευκαιρίες, θα ασχοληθούμε με τα βασικά της αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου.