Αύξηση Πωλήσεων με NLP

8-ωρο βιωματικό εργαστήριο και συνέχεια με ερωτηματολόγιο και νέα συνάντηση.

Στόχος του εργαστηρίου:

Οι διευθυντές και τα στελέχη των τμημάτων πωλήσεων και marketing θα αποκτήσουν ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: τη βαθειά κατανόηση των διαδικασιών σκέψης που διέπουν την ανθρώπινη επικοινωνία και τις πωλήσεις.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα αυτό, θα εξοπλιστείτε με ένα δυνατό σύνολο εργαλείων που:

 • θα βελτιώσει την ικανότητα σας να κατανοείτε, να προσαρμόζεστε και να επηρεάζετε τη στρατηγική με την οποία αγοράζει ο πελάτης σας.
 • θα αναβαθμίσει την προσέγγισή σας σε δυνητικούς πελάτες,
 • θα αυξήσει κατά πολύ την πιθανότητα να κερδίσετε το «ναι» του πελάτη σας και να  αυξήσετε τα ποσοστά του κέρδους σας

Τι είναι το NLP:

Ο Νευρο Γλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) είναι δεξιότητες και μεθοδολογία που μας διδάσκει πως λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος για να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τα γνωστικά, συναισθηματικά και φυσικά μας χαρακτηριστικά όταν επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους. Χρησιμοποιείται στον επιχειρηματικό  κόσμο με εφαρμογές στις τεχνικές πωλήσεων, διαπραγματεύσεων, ηγεσίας και στο coaching.

Εργαλεία του NLP υποστηρίζουν την οικοδόμηση σχέσεων, την αύξηση των πωλήσεων, την βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού που συναλλάσσεται με πελάτες και γενικότερα συνεισφέρουν στην παραγωγικότητα των εργαζομένων και την κερδοφορία.

Οι τεχνικές πωλήσεων NLP είναι μοναδικές γιατί προσαρμόζονται εύκολα στις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη.

 

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν βιωματικά πως να:

 • Δημιουργούν και να διατηρούν σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες
 • Διαβάζουν και να επηρεάζουν τη γλώσσα του σώματος
 • Προσαρμόζουν την προσέγγιση τους στον τύπο προσωπικότητας κάθε πελάτη
 • Χρησιμοποιούν ισχυρές ερωτήσεις ακριβείας ώστε να εντοπίζουν με ακρίβεια τις ανάγκες του πελάτη 
 • Κάνουν τον πελάτη να αισθάνεται καλά  και να αγοράζει
 • Προβλέπουν, διαχειρίζονται και να ξεπερνούν αντιρρήσεις πελατών εύκολα και γρήγορα. 
 • Αναγνωρίζουν γλωσσικές και μη-γλωσσικές αντιδράσεις που προηγούνται μιας συμφωνίας 
 • Αναγνωρίζουν πότε και πώς να κλείνουν τη συμφωνία 
 • Αυξάνουν τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα