Διαχείριση Στρες & Χρόνου

8-ωρο Βιωματικό Εργαστήριο και συνέχεια με ερωτηματολόγιο και συνάντηση

 

Στόχος του εργαστηρίου:

Τόσο το στρες όσο  και ο χρόνος μπορούν να γίνουν πηγές θετικής ενέργειας που μας παρακινούν και μας βοηθούν να επικεντρώσουμε την προσοχή μας.

Οι συμμετέχοντες, μαθαίνοντας βιωματικά τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης του στρες και του χρόνου, γίνονται πιο ψύχραιμοι, πιο παραγωγικοί και μπορούν να εστιάσουν δημιουργικά στην επίτευξη των στόχων τους ενώ παράλληλα αυξάνεται ο βαθμός ικανοποίησης τους από τη δουλειά.

Μερικές από τις ενότητες που θα δουλέψουμε περιλαμβάνουν:

  • Πηγές του στρες
  • Τρόποι διαχείρισης του στρες
  • Τρόποι μετατροπής του στρες σε θετική ενέργεια
  • Στοχοθέτηση 
  • Σχεδιασμός, οργάνωση και κατανομή εργασιών
  • Καταμερισμός πόρων
  • Ανάθεση και εξουσιοδότηση
  • Προτεραιότητες
  • Παρακολούθηση εργασιών και αποτελεσμάτων
  • Δοκιμασμένες πρακτικές