Ο Coaching Manager  

8-ωρο βιωματικό εργαστήριο και συνέχεια με 5 συνεδρίες coaching για κάθε συμμετέχοντα

Στόχος του εργαστηρίου:

Οι διευθυντές / υπεύθυνοι τμημάτων θα ενδυναμώσουν το πιστεύω τους στην ικανότητα των ανθρώπων τους να πετύχουν, στην συμβολή τους στην επιτυχία των ανθρώπων τους και στην ικανότητά τους να προσδιορίσουν τι χρειάζονται οι άνθρωποί τους για να αυξήσουν την απόδοση τους

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βιωματικά την εμπειρία του πώς να:

  • Αναπτύσσουν δυνατές σχέσεις με τους ανθρώπους που διοικούν
  • Κερδίζουν την εμπιστοσύνη δημιουργώντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου αποφεύγονται οι κατηγορίες και ενθαρρύνονται η δημιουργικότητα και οι προκλήσεις μέσω αμοιβαίου σεβασμού
  • Κάνουν ισχυρές ερωτήσεις, να ακούν ενεργητικά και να χρησιμοποιούν την ανατροφοδότηση για να ενδυναμώσουν, να δεσμεύσουν και να αναπτύξουν τα μέλη της ομάδας τους 
  • Διαχειρίζονται την αλλαγή
  • Αυξάνουν τη βιωσιμότητα και την ικανοποίηση από την εργασία 
  • Χρησιμοποιούν δοκιμασμένα μοντέλα και εργαλεία coaching