Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο την Τεχνολογία, αφορά εξίσου τις ήπιες δεξιότητες και την νοοτροπία των ανθρώπων.

2019-12-23

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι μια τεράστια πρόκληση για τον CEO, ο οποίος καλείται να ευθυγραμμίσει τους ανθρώπους και τις λειτουργίες της Πληροφορικής με τους ανθρώπους και τις λειτουργίες της υπόλοιπης εταιρίας.
Οι τεχνολογικές προκλήσεις όπως περιγράφονται στο παρακάτω άρθρο, είναι τεράστιες και ταυτόχρονα τεράστια είναι η πρόκληση της δια-τμηματικής συνεργασίας και κατάργησης της νοοτροπίας των σιλό.Για να επιβιώσει η εταιρία σας στην ψηφιακή εποχή, το σπάσιμο των σιλό είναι επείγον. 


https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-ceos-new-technology-agenda?cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=cb74867ecf5346b08287bded0abd0996&hctky=11358577&hdpid=981760d1-6c77-428e-bce4-cc2a9def3a6b