Προσλήψεις

Σχεδιασμός, προσέλκυση και πρόσληψη των κατάλληλων ανθρώπων

Στην ψηφιακή εποχή η εξεύρεση στελεχών με τις κατάλληλες γνώσεις (hard skills) είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πόσο μάλλον το να έχουν την προσωπικόητα και τις αξίες (soft skills) που να ταιριάζουν με την κουλτούρα της εταιρίας σας.


Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαδικασία της πρόσληψης (ή μέρος της εφόσον αυτό επιθυμείτε) με αποτέλεσμα την πρόσληψη των ιδανικών υποψηφίων. 

Η πλήρης διαδικασία (τα αποτελέσματα της οποίας λαμβάνετε) περιλαμβάνει:

 • Προφίλ θέσης εργασίας
 • Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων
 • Δημιουργία και ανάρτηση αγγελίας
 • Επιλογή βιογραφικών
 • Τηλεφωνικές συνεντεύξεις
 • Συμπεριφορικές συνεντεύξεις
 • Ψυχομετρικά εργαλεία αξιολόγησης
 • Παράδοση της πρώτης λίστας υποψηφίων στον διευθυντή για δεύτερη συνέντευξη
 • Προετοιμασία πρότασης στον υποψήφιο
 • Διαδικασία ενσωμάτωσης του νέου προσληφθέντος στον οργανισμό