ΣΙΛΟ

Νοοτροπία αποφυγής μοιράσματος πληροφορίας ή/και συνεργασίας

Καταστροφική οργανωτική ασθένεια

Μεταδίδεται από την κορυφή

Η   επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα

Αιτήματα πελατών χάνονται

Χαμηλό ηθικό και αρνητική στάση