Τι λένε οι Πελάτες

Για το Πρόγραμμα "ΣΠΑΜΕ ΤΑ ΣΙΛΟ"

Για το Workshop:

"Vassia developed and delivered an engaging and valuable workshop to Cisco Systems Hellas.

What stands out about Vassia is that she is flexible, listens well and was able to adapt her expertise to our group's and the individuals within the group's needs.

Her experiential approach reinforces learning and provided participants with much to think about, skills to apply when back to our own workplace and strategies to use when leading and working with our teams.

Feedback was excellent from all participants. Top qualities: Great Results, High Integrity, Creative.

Thank you Vassia."

Για όλο το πρόγραμμα:

The benefit of the program for people: "Breaking the Silos! Opening the communications between colleagues! People committed in a mutual purpose and became motivated! Active participation in join activities and most of all trust!"

The results on the company's target achievement: "By creating an atmosphere where collaboration, teamwork, trust and open communication are encouraged, we developed cross-functional teams and brought people together from all relevant points of view, levels, divisions and locations. This led to increase customer focus and changed customer perception for our organization that gave us the opportunity to return to double digit growth!"

Nikos Botinis, Cisco Regional Sales Manager (Enterprise, Commercial & Partners for Greece, Cyprus & Malta).

Για Εταιρικό  Coaching

« Ήταν πολύ σημαντικό και χρήσιμο τα συγκεκριμένα να τα βλέπω μέσα από τα μάτια ενός 3ου και έτσι να μπορώ και εγώ να τα δω πιο αποστασιοποιημένα και ψύχραιμα. Υπομονή, αντικειμενικότητα, οργανωτικότητα, προσήλωση, ευελιξία, κατανόηση. χους/αποτελέσματα που θέλατε από τη διαδικασία του coaching; Αν ναι, πως; Ναι, ένας από τους στόχους μου ήταν κατά κάποιο τρόπο η δική μου ενδυνάμωση και η καλύτερη οργάνωση του εαυτού μου και της ομάδας μου μέσα στο χώρο της δουλειάς όπου η επανατοποθέτηση -ας πούμε- του κέντρου βάρους μου στον εαυτό μου στο θέμα αυτό ήταν καθοριστική. Νομίζω ότι πρέπει να μάθει και να επωφεληθεί περισσότερος κόσμος από αυτό.» 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας σε Μεγάλο Πολυεθνικό Οργανισμό


«Το σημαντικότερο ήταν η δημιουργία ενός πρόσφορου υπεδάφους για να καλλιεργηθούν σκέψεις, αναλύσεις και τελικά στόχοι που έμοιαζαν απολύτως εκτός ορατού πεδίου. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το αποτέλεσμα»

Small Business Owner-MD

«Vassia challenged my thought patterns as well as my thinking process in a supportive and productive way. Tools that she used supported my continuous self-awareness journey.» 

Small Business Founder

Results of the coaching program: «setting & respecting boundaries, active listening, stepping in others' shoes (being more empathetic, observing more), do not assume (do not fast forward in hypothetical cues), setting the pace (do not allow emotions to take over). »

Director in Large International Organization

"Vassia is very confidence inspiring and comfortable to be with and comforting to talk to. She is welcoming and attentive and never judgmental (unconsciously or otherwise). Vassia is an open-hearted person and this shows in her coaching."

Managing Director of Multinational Greek Branch

"After the end of my coaching program, I can now clearly say that it was a truly rewarding experience. Throughout my sessions, I've learned valuable techniques and improved many business skills. What I really enjoyed, is that in the beginning of each of our sessions Vassia always reviewed what happened since our last meeting. Furthermore, she was clear about next actions for moving forward."

Associate IT Consultant in Large Multinational Company

"The coaching program was a fun experience, as:

  • I learned a lot of new things, which is something I always enjoy,
  • It was characterized by excellent interpersonal communication throughout.

At the same time, it was a structured, disciplined and productive experience (which is also how I enjoy working!), which, apart from the more practical benefits mentioned above, helped me better understand some traits of my personality and develop my strategic skills."

IT Section Manager, Large Organization