Βιωματικά εργαστήρια

Όλα τα Βιωματικά Εργαστήρια προσαρμόζονται βάσει της στρατηγικής και των συγκεκριμένων αναγκών της επιχείρησης σας.

Η διαδικασία:

• Ελέγχετε το πρόγραμμα που προτείνουμε

• Εγκρίνετε το περιεχόμενο που προτείνουμε 

• Παίρνετε ανα-πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της δουλειάς των συμμετεχόντων καθώς και περαιτέρω προτεινόμενες παρεμβάσεις για τον οργανισμό σας

Ενδο-εταιρική ευθυγράμμιση: 

το σπάσιμο των δια-τμηματικών σιλό με βελτίωση της ενδο-εταιρικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Η μετακίνηση από το "ΕΜΕΙΣ και ΑΥΤΟΙ" σε ένα μεγαλύτερο "ΕΜΕΙΣ": όλη η εταιρία ΜΙΑ Ομάδα.


Ο Coaching Manager / Ηγέτης:  

οι διευθυντές που χρησιμοποιούν δεξιότητες Coaching πιστεύουν ότι οι άνθρωποι τους μπορούν να πετύχουν, συμβάλλουν σε αυτή την επιτυχία και προσδιορίζουν τι χρειάζονται οι άνθρωποι τους για να αυξήσουν την απόδοσή τους. 


Βασικές Δεξιότητες Διοίκησης:

οι απαραίτητες γνώσεις για νέους Προϊστάμενους / Διευθυντές οι οποίοι θα βιώσουν τις βασικές δεξιότητες του να διοικούν ομάδες ανθρώπων και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επιδρά στα αποτελέσματα της εταιρίας.


Δεξιότητες Πωλήσεων για Τεχνικούς:

οι άνθρωποι που στελεχώνουν τις τεχνικές υπηρεσίες μαθαίνουν να εντοπίζουν ευκαιρίες για νέες πωλήσεις στους πελάτες και να αποφεύγουν διαφυγόντα τζίρο.


Διαχείριση Στρες & Χρόνου:

τόσο το στρες όσο και ο χρόνος μπορούν να γίνουν πηγές θετικής ενέργειας που μας παρακινούν και μας βοηθούν να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. 


Επικοινωνία:

είναι πολύ μεγάλο το όφελος της αποτελεσματικής επικοινωνίας τόσο προφορικά όσο και γραπτά για την επιχείρηση, ανάμεσα σε εργαζόμενους, μέσα στις ομάδες, στις συναντήσεις και με τους πελάτες.


Προσωπικότητα & Συνεργασία:

η προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που συνεργάζεται μέσα στην ομάδα, με συναδέλφους από άλλες ομάδες / τμήματα και με τους πελάτες.