Πως σπάμε τα σιλό

Κατανοώντας τους λόγους ύπαρξής τους και αλλάζοντας συμπεριφορές 

Μέσω:

Προγραμμάτων παρεμβάσεων μετασχηματισμού

  1. Σχεδιάζονται και προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησής σας
  2. Περιλαμβάνουν πολλαπλά επίπεδα παρεμβάσεων
  3. Απευθύνονται σε όλα ή μερικά τμήματα/διευθύνσεις
  4. Γίνεται χρήση βέλτιστων εργαλείων και μεθοδολογιών: 
  • Αξιολόγηση (συνεντεύξεις, ψυχομετρικά τεστ, ερωτηματολόγια, κλπ)
  • Coaching
  • Βιωματικά εργαστήρια
  • Χρήση θεωρητικού πλαισίου από την Κοινωνική Ψυχολογία