Η άλλη πλευρά της πανδημίας για τον επαγγελματία της τεχνολογίας

2020-12-16

..."Η παγκόσμια αυτή κρίση - η οποία είναι πιο παγκόσμια και από τους παγκόσμιους πολέμους - έχει το χαρακτηριστικό ότι ολόκληροι κλάδοι της οικονομίας καταποντίζονται και ταυτόχρονα κάποιοι αναπτύσσονται ραγδαία. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει και ο χώρος της τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ασχολούνται με την ολοένα αυξανόμενη ψηφιοποίηση τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πέρασε από τον μέλλοντα χρόνο στον παρατατικό χωρίς να σταθεί στον ενεστώτα, λόγω του κορωνοϊού."...

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.linkedin.com/pulse/%CE%B7-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1-vassia-atsali/